Om EMS

Organisationen


Lars Guldager Dyhr


Direktør

Anitta Kikkenborg


Elite Bestyrelsesmedlem

Glen Olsen


Elite Bestyrelsesmedlem

Mads Kølbæk


Elite Bestyrelsesmedlem

Emil Falk Meyer


Elite Bestyrelsesmedlem