Om EMS

Korskroens historie

Korskrobanen har rod tilbage i en lokal motorcykelbevægelse fra slutningen af 1920'erne. På det tidspunkt havde en række motorcykel-entusiaster allerede dannet en motorklub under navnet Esbjerg Automobil og Motorcykelklub.


Om foreningens initiativer og aktiviteter herskede der dog en del uenighed, og i løbet af sommeren 1929 diskuterede esbjergensere fra motorcykelmiljøet muligheden for at stifte en ny og mere aktiv forening. Den 18. juli 1929 var der indkaldt til møde på Hotel Strandgården i Hjerting, og da deltagerne drog derfra, havde de stiftet den nye forening Esbjerg Motor Sport. Blandt stifterne var blandt andre klubbens første formand motorcykelforhandler Hans Gram, mekaniker Henry Rasmussen, cykelhandler Chr. Møller, kørelærer Peter Jepsen, telefonmontør Sofus Rasmussen og brødrene Richard og Harald Nørgård.

De første aktiviteter
Den nystiftede forening havde sit første arrangement i 1929, og da man ikke rådede over en bane, måtte man bruge det offentlige vejnet. Der var tale om et såkaldt orienteringsløb fra Hotel Spangsberg til Endrup Mølle og derfra direkte til grænsen ved Kruså. Fra Kruså gik turen tilbage til Hjerting, hvor der var to timers tvungent hvil, inden deltagerne fortsatte over Blåvand, Herning og Viborg op til Aalborg, hvor der atter var tvungent hvil inden tilbageturen til Esbjerg. Med datidens veje må det have taget nogen tid at afvikle arrangementet, selv om motorcyklerne kunne komme op på 100 km/t.

Orienteringsløb blev en vigtig aktivitet i den nye forening, ikke mindst de natorienteringsløb, man fik på programmet i 1930'erne. Egentlig var sådanne løb forbudte, men bl.a. militæret var interesseret i denne form for løb, så det er formodentlig forklaringen på, at politiet lukkede øjnene for dem.

Det var nu også kun i 1930'erne, disse »illegale« natorienteringsløb blev afholdt, for med den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 og de efterfølgende rationeringer af bl.a. benzin og gummi gik al motorsport i stå. Fra 1940-1945 lå arbejdet i Esbjerg Motor Sport helt stille, men med Danmarks befrielse i maj 1945 blev EMS genoplivet.

Korskrobanen anlægges
Formodentlig på grund af de problemer med lovligheden af foreningens arrangementer i 1930'erne valgte man at slå ind på et nyt spor efter 2. Verdenskrig. Man ville anlægge en bane til brug for motorcykelløb. I foråret 1946 fik Esbjerg Motor Sport en aftale i stand om at overtage en jordlod ude ved Korskro til anlæg af motorcykelbane, og så gik medlemmerne ellers i gang. Op til 50 mand var i arbejde pr. aften, og de sled og puklede hele foråret og sommeren. Banen blev opbygget på en hedestrækning, og hver eneste skovl jord blev flyttet med håndkraft, så voldene blev bogstaveligt talt opbygget skovlfuld for skovfuld.

Søndag den 7. juli 1946 åbnede Korskrobanen. Aldrig før havde der været trafik til Korskroen som ved den lejlighed. Tætte stimer af cykler, motorcykler og biler hastede derud for at opleve noget så usædvanligt på den tid som motorcykelløb på bane. Over 6.000 mennesker så borgmester L. Høyer-Nielsen åbne banen, og derefter begyndte løbene, der fulgte »slag i slag uden unødvendige pauser af nogen art«, som Dagbladet Vestkysten skrev i sin reportage dagen efter. I løbene deltog der kun motorcykler, men kørerne var kommet langvejs fra. Alle var de enige om, at banen var Danmarks bedste - tilpas svær og tilpas lang.