Om EMS

Bestyrelsen


Mads Kølbæk


Formand

Glen Olsen


Næstformand

Malene Annette Kikkenborg


Kasserer

Ronni Holm


Bestyrelsesmedlem

Kim Andreasen


Bestyrelsesmedlem

Kim Lagoni Andersen


Bestyrelsesmedlem

Mai-Britt Lund Poulsen


Bestyrelsesmedlem

Marie Staal


Suppleant

Trine Sørensen


Suppleant